Арх. Таня Вълканова – координатор  „Мещра“

Интересът на арх. Вълканова към опазването на архитектурното наследство датира от началните курсове в университета, през участие в проект на колектив Reclaiming Heritage за чувствителна реконструкция след бедствия в историческа среда, дипломиране към катедра “История и теория на архитектурата” и дългогодишно участие в проектите на Мещра.  Един от водещите специалисти в сферата на BIM в страната. Член на КАБ.

 

Анна Александрова – координатор РЕМО „ЕТЪР“

Педагог по образование. Работи в екипа на РЕМО”Етър” от една година, но от двадесет се занимава с организаторска работа, част от която е инициирането на различни видове събития. Смята образователните програми за особено голямо предизвикателство. Традиционните строителни техники и естествените материали заемат важно място сред нейните интереси, обича провокациите при прилагането на  натрупаните знания в практиката.

 

Арх. Ирина Аргирова – лектор

Магистър архитект, завършила Нов Български Университет и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство  на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София, докторант с научна специалност “Нематериално културно наследство” към ИЕФЕМ – БАН . Ирина е председател на сдружение „Мещра – традициони знания и занаяти“. Участвала е в различни обучения и инициативи свързани със строителство с естествени материали, приложни изкуства в България, Сърбия, както и в редица доброволни културни събития.  Изследва връзката между материално и нематериално културно наследство.

 

Инж. Петя Груева – лектор

Магистър строителен инженер, завършила специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. В момента е докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ и проучва дървените конструкции от епохата на Възраждането. Интересува се от възстановяване и усилване на исторически конструкции и строителство с естествени материали.

 

Арх. Николай Маринов – лектор и ръководител на работилницата за глинени мазилки

Магистър архитект, завършил УАСГ през 2006 г и множество специализирани обучения в сферата на традиционните строителни техники и естествените строителни материали.
Съосновател на АСЕМ 2011 г.
Гост лектор в Следдипломен квалификационен курс: „Естествени строителни материали и
технологии за строителство с тях“, Част от програма „Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие“ УАСГ.
От 2008 изследва традиционните строителни техники и работата с естествени строителни
материали в България и чужбина.

Арх. Камелия Владимирова – лектор

Магистър архитект, завършила Нов Български Университет и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София. Архитект на свободна практика с реализирани проекти предимно в чужбина. В рамките на „Мещра“ води лекции и обучения по проучване и документиране на недвижимо културно наследство.

 

Арх. Иван Колев – лектор

Магистър архитект, завършил УАСГ, София със специализация „Опазване на архитектурното наследство“. От 2011 до 2017 г. работи за Националния институт за недвижимо културно наследство, като архитект – проучвател с над 300 документирани обекта на наследството из цяла България. От 2018 до 2020 г. е началник отдел „Недвижимо културно наследство“ в Министерство на културата. Към момента работи на свободна практика с акцент върху реставрация и консервация на архитектурно наследство. Член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМОС.

Уебсайт: http://blackandwhitecity.net/

 

Стефан Парисов – ръководител на работилницата за дърво

Потомствен майстор – дърводелец. Израснал е с дърводелския занаят, помагайки на баща си. През лятото изгражда дървени покриви, дървени конструкции и реставрира стари къщи. Зимата е в работилницата си в София, където създава бутикови мебели. Запален е по сложните дървени сглобки и нестандартните дърводелски техники. Другото му занимание са къщите от глина. Заедно с приятели изгражда собствената си земна къща на язовир Батак и междувременно участва в други проекти свързани със строителство с естествени материали.

Уебсайт: www.parisovi.com

 

Христо Тоцев – лектор и ръководител на работилница за каменна зидария

Занимава се със суха каменна зидария, каменни настилки, каменни елементи в ландшафтната архитектура. Професионален член на “Асоциацията за суха каменна зидария” на Великобритания. Уникалната архитектура от периода на българското Възраждане е стимул и вдъхновение за Христо Тоцев, който от 12 години се занимава професионално с реставрация на стари къщи, изграждане и възстановяване на зидове, колони, стълбища, настилки. Като Mагистър „Културно историческо наследство“, Христо се стреми да предаде страстта си към древното изкуство и занаят за работа с камък без спойка.

Уебсайт: www.featuresofstoneandwood.eu

 

Арх. Ленко Григоров – лектор

Магистър архитект, завършил УАСГ, София където по-късно става докторант в катедра „История и теория на архитектурата“. Работи за Националния институт за недвижимо културно наследство като архитект-проучвател в периода 2011-2016 г. и към момента осъществява архитектурна практика в София. Интересите му към църковната архитектура и нейното развитие са основна тема, която той развива като лекционен курс. Преподава на специалност „Сценичен и екранен дизайн“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с акцент върху история на архитектурата.

 

Арх. Дарина Христова – координатор на работилницата с естествени материали, изработка и поддръжка на уебсайта на проекта

Магистър архитект, завършила ВСУ „Любен Каравелов“. Участва в различни доброволчески инициативи и има интерес в изобразителното и приложно изкуство. Интересува се от здравословния, природосъобразен начин на живот, откъдето идва и интереса и към естествените строителни материали, както и архитектурното наследство изградено с традиционни техники и материали.

 

Огнян Тасев – главен помощник на работилницата в Етъра

Потомствен майстор – гипсаджия и бояджия. Започва да трупа опит още като ученик, като главен помощник на баща си. В момента работи на свободна практика. Обича да реновира жилищните пространства, да създава уют и чистота в тях. Строителството с глина и естествени материали живо го вълнува и не пропуска възможност да работи с тях.

 

Петър Михайлов – майстор, работилница с дърво и глина в Етъра

Роден в семейство на строителни инженери, но открай време му харесва работата с дървото, а не с бетона. Благодарение на познанството си с различни занаятчии опознава нежността на глината, твърдостта на камъка и прецизността на дървените покривни конструкции.

 

Виолета Янева – РЕМО „Етър“

Родена в Габрово. Актриса по образование, организатор на събития по призвание. Голяма част от съзнателния си живот учи, работи и твори в София и Русе, за да се завърне преди три години в родния си град и да даде нова посока на пътя си. Интересува се от здравословен и природосъобразен начин на живот в хармония с традиционния бит на балканджиите и българската празнична обредност. В момента работи в отдел „Работа с публики” към РЕМО „Етър”

 

Росица Бинева – лектор, консултант

Уредник в отдел „Занаяти” при РЕМО „Етър”. Завършва специалност „история” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В сферата на нейните професионални интереси са изследване, документиране, съхранение и представяне на традиционни занаяти, водни съоръжения и механизми в района на Централна Стара планина, през периода от края на ХVІІІ – до средата на ХХ век. Както и проучване на съвременното състояние на традиционните занаяти в България.

 

Росина Пенчева – фотограф

Завършила е програма Визуални изкуства, модул Фотография в НБУ, София. Фокусът на работата ѝ е в сферата на културата и изкуството. Основна тема на личните ѝ документални фотографски проекти е изследване на идеята за изкуството като развиващ се и изменящ се процес, който преминава през различни метаморфози и етапи в търсене на себе си и своята завършеност. Живее и работи успоредно в София и Габрово.

www.behance.net/RosinaPencheva

 

Арх. Николай Баровски – координатор от страна на КАБ

Магистър архитект, завършил УАСГ, катедра „Градоустройство“. От 2001 г. до сега е проектант и ръководител проекти в „КАЛИ“ ООД, гр. София. Притежава допълнителни квалификации и интереси в областта на устройственото планиране, устойчиво проектиране, BIM технологии, фън-шуй, интердисциплинарни разработки и др. Заместник-председател е на управителния съвет на КАБ – ресор „Квалификация“.