Заeдно с майсторите Стефан Парисов и Огнян Тасев по време на работилницата бяха завършени два експозиционни модула на традиционни стени с дървена конструкция. Беше изработен и фрагмент от ограда. За него бяха използвани дървени греди за рамката и сплетена леска между тях.

Експозиционните модули бяха запълнени по два способа – с „плетарка“ и с кирпичени тухли. Първият беше изпълнен с плет от леска. В горната му част бяха издълбан улеи в гредите и в тях се подпъхваше леската. Този фрагмент от стена остана без мазилка, за да се вижда детайла на улея.Долната част на първия модул отново се изпълни с плет, но закрепен с летвички от десния и левия край на рамката. Този фрагмент се измаза с глина. Леската беше събрана, почистена и изрязана в подходяща дължина в рамките на работилницата. Леската е стар и устойчив във времето естествен строителен материал, който се намира лесно.

Вторият модул отново бе изграден с плет със закрепване на летвички отляво и отдясно. Той също остана неизмазан, за да се вижда детайла. Долният фрагмент на вторият модул бе изпълнен с кирпичени тухли, които предварително бяха подготвени на работилницата в София. От едната страна те бяха покрити с глинена мазилка, а от другата бяха оставени неизмазани, за да се вижда детайла на изработка.