арх. Цветелина Даскалова

Завършва УАСГ през 2000г и защитава докторска дисертация през 2015г. Главен асистент е в катедра „Технология на архитектурата“ в УАСГ. В проектантската си практика има реализации на редица жилищни, обществени и промишлени сгради, както и реконструкции на съществуващи сгради. В преподавателската си дейност през последните 5 години е организатор на ежегодни международни студентски ателиета в различни български градове, съвместно с Висшето Национално Училище по архитектура в Париж ЛаВилет. Тематиката на ателиетата е свързана с ревитализация и реставрация на сгради, част от архитектурното наследство в България.

 

Валентин Василев

Валентин Василев е с математическо образование, първоначално професионален дизайнер и проектант на технически изображения за рязане на машини с ЦПУ управление. От 1997-а година започва да проектира корпусни мебели, в това число и мебели за директно производство на машини с ЦПУ управление. През 2004-а година се влюбва в строителството на дървени къщи по време на посещение в САЩ и оттогава започва самостоятелно да изучава технологията на строителство на дървени къщи. Разработва свои собствени рецепти за натурални финиши за дърво, базирани на традиционни рецепти, но обогатени и усъвършенствани на базата на опита и множество експерименти.

 

арх. Николай Маринов – лектор и ръководител на работилницата за глинени мазилки

Магистър архитект, завършил УАСГ през 2006 г и множество специализирани обучения в сферата на традиционните строителни техники и естествените строителни материали. Съосновател на АСЕМ 2011 г. Гост лектор в Следдипломен квалификационен курс: „Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях“, Част от програма „Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие“ УАСГ. От 2008 изследва традиционните строителни техники и работата с естествени строителни материали в България и чужбина.

 

Стефан Парисов – ръководител на работилницата за дърво

Потомствен майстор – дърводелец. Израснал е с дърводелския занаят, помагайки на баща си. През лятото изгражда дървени покриви, дървени конструкции и реставрира стари къщи. Зимата е в работилницата си в София, където създава бутикови мебели. Запален е по сложните дървени сглобки и нестандартните дърводелски техники. Другото му занимание са къщите от глина. Заедно с приятели изгражда собствената си земна къща на язовир Батак и междувременно участва в други проекти свързани със строителство с естествени материали.

Уебсайт: www.parisovi.com

 

Христо Тоцев – лектор и ръководител на работилница за каменна зидария

Занимава се със суха каменна зидария, каменни настилки, каменни елементи в ландшафтната архитектура. Професионален член на “Асоциацията за суха каменна зидария” на Великобритания. Уникалната архитектура от периода на българското Възраждане е стимул и вдъхновение за Христо Тоцев, който от 12 години се занимава професионално с реставрация на стари къщи, изграждане и възстановяване на зидове, колони, стълбища, настилки. Като Mагистър „Културно историческо наследство“, Христо се стреми да предаде страстта си към древното изкуство и занаят за работа с камък без спойка.

Уебсайт: creativehardscape.eu

 

арх. Мартин Микуш

Арх. Микуш притежава опит от България и САЩ, консултант по градско планиране,с трайни интереси в строителство на сгради, следвайки концепцията за органична архитектура с приложение на дървени конструкции и естествени материали : каменни зидарии, кирпич, коб, дървени конструкции, озеленени покриви, глинени мазилки и подове. Мозайки от рециклирани материали. Занимава се и със зидане на пещи за печене на хляб и високоефективни отоплителни печки – планирани специфично за конкретната жилищна структура.

 

Инж. Даниел Трънков

Инж. Трънков споделя от години страстта към старите сгради и старите строителни практики, както и към мореплаването. В екипа на RÖFIX е от 2010 година, като в момента е търговски директор на регион Северна България и е продуктов мениджър „Реновиране и саниране“. Има множество проведени лекции, презентации, демонстрации на терен със студенти и строители по темата за реставриране и реновиране, както и по останалите продуктови групи от портфолиото на RÖFIX.

 

 

арх. Ирина Аргирова

Магистър архитект, завършила Нов Български Университет и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство  на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София, докторант с научна специалност “Нематериално културно наследство” към ИЕФЕМ – БАН . Ирина е председател на сдружение „Мещра – традициони знания и занаяти“. Участвала е в различни обучения и инициативи свързани със строителство с естествени материали, приложни изкуства в България, Сърбия, както и в редица доброволни културни събития.  Изследва връзката между материално и нематериално културно наследство.

 

инж. Петя Груева

Магистър строителен инженер, завършила специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. В момента е докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ и проучва дървените конструкции от епохата на Възраждането. Интересува се от възстановяване и усилване на исторически конструкции и строителство с естествени материали.

 


арх. Иван Колев

Магистър архитект, завършил УАСГ, София със специализация „Опазване на архитектурното наследство“. От 2011 до 2017 г. работи за Националния институт за недвижимо културно наследство, като архитект – проучвател с над 300 документирани обекта на наследството из цяла България. От 2018 до 2020 г. е началник отдел „Недвижимо културно наследство“ в Министерство на културата. Към момента работи на свободна практика с акцент върху реставрация и консервация на архитектурно наследство. Член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМОС.

Уебсайт: blackandwhitecity.net

 

Лектори от предходни издания:

 

 

арх. Ленко Григоров

Магистър архитект, завършил УАСГ, София където по-късно става докторант в катедра „История и теория на архитектурата“. Работи за Националния институт за недвижимо културно наследство като архитект-проучвател в периода 2011-2016 г. и към момента осъществява архитектурна практика в София. Интересите му към църковната архитектура и нейното развитие са основна тема, която той развива като лекционен курс. Преподава на специалност „Сценичен и екранен дизайн“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с акцент върху история на архитектурата.

 

Росица Бинева

Уредник в отдел „Занаяти” при РЕМО „Етър”. Завършва специалност „история” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В сферата на нейните професионални интереси са изследване, документиране, съхранение и представяне на традиционни занаяти, водни съоръжения и механизми в района на Централна Стара планина, през периода от края на ХVІІІ – до средата на ХХ век. Както и проучване на съвременното състояние на традиционните занаяти в България.

 

Стефан Стефанов

Завършва Националната Художествена Академия в гр.София, специалност “Консервация и реставрация” със степен магистър. Работи в областта на консервацията на кавалетна и монументална живопис от Средновековието и Възраждането. А така също и музейни предмети от фондовете на държавни музей и частни колекции. През периода от 1992 до 1998г. е реставратор в Националната Художествена Галерия. А след това упражнява професията на свободен реставратор със собствено ателие. От 2017 г. е реставратор в РЕМО „Етър“. Има участия в международни професионални изложби в Братислава (Словакия) през 2008 г. и в Любляна (Словения) през 2014 г. Член е на БНК на ICOMOS, Асоциация на Реставраторите в България и Съюза на Българските Художници – реставрация.

 

арх. Дамла Ачар

Дамла Ачар завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Архитектура“ в Техническия университет в Истанбул през 1993-1999 г. След това продължава образованието си с докторска дисертация на тема: „Развитие на строителните системи от дървесина във втората половина на XIX век в Истанбул“, която защитава в същия университет през 2016 г. Участва в курс по Технология за консервация на дървесина в Осло, Норвегия през 2016 г., организиран от Международния изследователски център за консервация и реставрация на културни ценности (ICCROM). В момента работи като архитект – консерватор в отдела за Национални дворци в Истанбул. Основните ѝ научни интереси включват консервация на сгради, дървени конструкции и строителни техники от XIX век.

 

Арпад Роман

Арпад Роман е инженер – специалист в опазването на исторически сгради в Унгарския музей на открито Szentendrei Skanzen www.skanzen.hu/en.

Унгарският етнографски музей на открито е създаден през 1967г. 40 години по-късно след натрупания опит и работа с местното архитектурно наследство идеите за опазването му се променят. Благодарение на работата върху най-новия комплекс към Szentendrei Skanzen, представляващ северно унгарско селище, става ясно, също колко е важно паметниците да се запазят in-situ (на оригиналните им места).