На 23 юли 2017 г. бе проведено безплатно еднодневно събитие в гр. София – “Работилница за изработка на кирпичени тухли”. Целта на това предшестващо събитието бе се изработят кирпичени тухли, които да се използват при практическото обучение в ЕМО „Етър“. Събитието бе ръководено от арх. Николай Маринов. Заниманията започнаха с встъпителна теоретична част, в която бяха изясняснени основните принципи на строителството с глина, физични и химични свойства на материала. Участниците в работилницата, заедно с арх. Маринов направиха различни тестове с материала, за да се установят качествата му. След първоначалните проби започна изработването на тухли със забърканите смеси. Тухлите бяха оставени да съхнат на слънце докато станат готови за използване. В събитието взеха участие 20 души, сред тях членове на КАБ и студени от различни специалности. Място на провеждане бе Студио „Прожектиране“ към катедра „История и теория на архитектурата“ на УАСГ.