Арх. Цветина Кривошиева – координатор  „Мещра“

Магистър архитект, завършила УАСГ, София със специализация „Опазване на архитектурното наследство“. Участвала е в различни работилници и инициативи, свързани със строителство с естествени материали в България и Сърбия. Взима участие в множество работилници на „Мещра“, а по-късно става и член на сдружението. Член на Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ.

 

Анна Александрова – координатор РЕМО „ЕТЪР“

Педагог по образование. Работи в екипа на РЕМО”Етър” от една година, но от двадесет се занимава с организаторска работа, част от която е инициирането на различни видове събития. Смята образователните програми за особено голямо предизвикателство. Традиционните строителни техники и естествените материали заемат важно място сред нейните интереси, обича провокациите при прилагането на  натрупаните знания в практиката.

 

арх. Лилия Люцканова

Следва архитектура в УАСГ, като завършва Магистърска степен във Висшето училище по архитектура и пейзаж на Бордо, Франция с Диплома от Френското Правителство (DPLG) от 2007г. Специализира „Проектиране и конструиране от дърво“ в съвместна магистърска програма на Университет Бордо 1 и Висшето училище по архитектура и пейзаж на Бордо, Франция( 2003г). Завършила специализиран курс за архитекти: „Опазване на недвижимото културно наследство“ на НИНКН- България и Ecole de Chaillot- Франция през 2014г.
Между 2008 и 2017г. съвместява свободната архитектурна практика с дейността на гост-преподавател във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. От 2017-2020г работи като гл. експерт “Аркитектура” и “Недвижимо културно наследство” в Дирекция АГУП на Община Варна.
От 2020г. Лилия е част от екипа на РЕМО “Етър” .