Арх. Таня Вълканова – координатор  „Мещра“

Интересът на арх. Вълканова към опазването на архитектурното наследство датира от началните курсове в университета, през участие в проект на колектив Reclaiming Heritage за чувствителна реконструкция след бедствия в историческа среда, дипломиране към катедра “История и теория на архитектурата” и дългогодишно участие в проектите на Мещра.  Един от водещите специалисти в сферата на BIM в страната. Член на КАБ.

 

Анна Александрова – координатор РЕМО „ЕТЪР“

Педагог по образование. Работи в екипа на РЕМО”Етър” от една година, но от двадесет се занимава с организаторска работа, част от която е инициирането на различни видове събития. Смята образователните програми за особено голямо предизвикателство. Традиционните строителни техники и естествените материали заемат важно място сред нейните интереси, обича провокациите при прилагането на  натрупаните знания в практиката.

 

Арх. Камелия Владимирова – видео и фотодокументиране

Магистър архитект, завършила Нов Български Университет и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София. Архитект на свободна практика с реализирани проекти предимно в чужбина. В рамките на „Мещра“ води лекции и обучения по проучване и документиране на недвижимо културно наследство.

 

Арх. Николай Баровски – координатор от страна на КАБ

Магистър архитект, завършил УАСГ, катедра „Градоустройство“. От 2001 г. до сега е проектант и ръководител проекти в „КАЛИ“ ООД, гр. София. Притежава допълнителни квалификации и интереси в областта на устройственото планиране, устойчиво проектиране, BIM технологии, фън-шуй, интердисциплинарни разработки и др. Заместник-председател е на управителния съвет на КАБ – ресор „Квалификация“.