„В света на старопланинската архитектура“ в ЕМО Етър 2016

Образователната програма „В света на старопланинската архитектура“ се организира от Етнографски музей на открито “Етър” и сдружение “Мещра – традиционни знания и занаяти”. Проведе се за първи път на 13 август 2016 г. с подкрепата на Министерство на културата в рамките на сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства на тема „Подготовка на временни експозиции и образователни програми” 2016г. Проектът отговаря на актуалната нужда на ЕМО „Етър“ от специализирана образователна програма в сферата на архитектурата. Посетителите на музея разглеждат отделните сгради, но акцентът в тях е насочен към приложните и изящни изкуства и занаяти. Сградният фонд е основна част от музея и една от причините той да бъде архитектурно-исторически резерват.

Идеята на Лазар Донков да основе ЕМО „Етър“ през 1964 г. се зародила след обиколките му из габровските села и вдъхновението му от „истински архитектурни шедьоври, плод на здравото чувство за архитектура и майсторско изпълнение от самобитни майстори строители”. За това и образователната програма на “Мещра” акцентира на възрожденската архитектура в ЕМО „Етър“ и региона на Габрово.

Пилотната еднодневна образователна програма „В света на старопланинската архитектура“ в ЕМО „Етър“  беше разделена на два модула – лекционен курс и практически занимания.

В лекционната част на проекта, разработена от арх. Иван Колев и арх. Ленко Григоров, беше представено развитието на българската възрожденска архитектура и градоустройство в социалните измерения на Османската империя и Европа. Бяха изяснени основните типологични характеристики на сградите и съоръженията в различните краища на България, тяхното предназначение, строителни материали и техники. Акцентът на анализа бе архитектурата в района на Габрово. Във втората лекция специално внимание беше отделено на различните методи за строеж, развитието на храмовата архитектура и типичното за Габрово през периода производство и търговия. След провеждане на лекциите бе отделено време за дискусия между лектора и участниците.

Първият модул завърши с представяне на 3D модел на възрожденска къща от арх. Камелия Владимирова, чрез който най-лесно може да се види конструкцията, характерните елементи и строителни техники използвани за построяването на традиционна възрожденска къща.

След лекционната част участниците в образователната програма се преместиха на поляната до водните съоръжения в Етъра, където беше дадено начало на практическата дейност. Обучението се проведе под ръководството на специалисти – Стефан Парисов, Петър Михайлов и Огнян Тасев и беше подходящо участието както за възрастни, така и за деца. В работилницата имаха възможност да се включат част от посетителите на Етъра, които не бяха присъствали на лекционната част, но бяха силно впечатлени от кипящата работа на поляната. За кратък период от време, участниците имаха възможност да се запознаят с начините за използване на дърводелски инструменти, техники на работа с тях, характерни сглобки на дървени елементи и практическото им приложение в една конструкция.