През 2017 обогатихме и развихме лекциите,  3D модела и продължихме работа по демонстративните пана.