„В света на старопланинската архитектура“ в ЕМО Етър 2017

През 2017 г. образователната програма „В света на старопланинската архитектура” се организира за втори път в Етнографски музей на открито „Етър” в сътрудничество със сдружение “Мещра – традиционни знания и занаяти” и  Камара на Архитектите в България.

Проведоха се две събития, от които първото бе на 23 юли – еднодневна работилница за подготовка на кирпичени тухли. Събитието бе безплатно и се проведе в УАСГ в Студио “Прожектиране”, гр. София. По време на целия ден участниците имаха възможност да се включат в направата на смес от глина, слама и тяхното формоване в кирпичени тухли. Това се случи под експертното напътствие на арх. Николай Маринов, който запозна всички, още в началото на събитието, с тънкости в работата с естествени материали.

Работилницата в гр. София породи голям интерес и част от участниците се записаха и за предстоящата платена тридневна образователна програма „В света на старопланинската архитектура“, която се проведе в дните 18-20 август, в ЕМО „Етър“, гр. Габрово. Програмата по време на първия ден бе аналогична на еднодневния семинар “В света на старопланинската архитектура”, проведен в ЕМО „Етър“ през август 2016.

Проведоха се две лекции – първата, водена от арх. Иван Колев бе на тема “Българска възрожденска архитектура I част – градоустройство и жилищна архитектура”. В лекцията се разгледаха контекстът, в който се развива българската възрожденска архитектура, нейните основни типове и специфичните характерстики в различните региони. Проследи се връзката на архитектура и функция, както и еволюцията в средата на обитаване в периода 17-ти до 19-ти век. Особено внимание се обърна върху ценностните характеристики на обектите от периода, които днес все по-трудно успяваме да съхраним. Във втората лекция на тема “Българска възрожденска архитектура II част – църковна архитектура”, водена от арх. Ленко Григоров се предложи иновативен поглед върху добре познатите ни възрожденски примери. Изложението следва типологична логика, базирана на цялостното развитие на старохристиянската, византийска и българска църковна архитектура. То цели по-задълбочено, но и по-достъпно разбиране и оценяване на отделните църковни сгради, както в рамките на българската, така и на балканската история.

Арх. Камелия Владимирова представи триизмерен модел на българска традиционна къща. Чрез него участниците в програмата успяха да се запознаят както с общия облик на една възрожденска жилищна сграда, така и със специфичните детайли, характерни за периода на българското Възраждане. Денят завърши с беседа и разходка с екскурзовод в Етнографски музей на открито „Етър“, водена от Дамян Христов.

По време на втория ден (19 август) се представи лекция на тема “Опазване на културното наследство”, водена от арх. Иван Колев. Обърна се внимание върху съвременната идея за „наследство“ и неговият спектър от значения. Лекцията има за цел да даде основни знания относно смисъла и целта на опазване на наследството. Разгледаха се етапи в развитието на идеята за опазване на архитектурното наследство, както и съвременните тенденции в световната практика. Направи се паралел между световния и национален опит и характерните проблеми в българската система по опазване. Интересна беше лекцията и за “Ролята на Унгарския музей на открито в опазването и предаването на знанията в традиционната архитектура и традиционните архитектурни техники” – представена от госта Arpad Roman от Унгарския музей на открито Szentendrei Skanzen www.skanzen.hu/en

Следобед участниците имаха възможност да се включат в практическата част от образователната програма – работилница за изработване на плетове от леска и характерни за възрожденската архитектура стенни пълнежи от леска и глина, водени от майсторите Стефан Парисов и Огнян Тасев.

В неделя (20 август) се представи дейността на Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти” от  арх. Ирина Аргирова и арх. Дарина Христова. Така участниците придобиха представа за всички инициативи на сдружението и места на действие.

След това денят продължи с работилница за характерни стенни пълнежи. Майсторите Стефан Парисов и Огнян Тасев успяха да заинтригуват малки и големи участници и с много настроение се довършиха демонстрационните пана, които могат и сега да се видят от всички посетители на ЕМО “Етър”.