“В света на старoпланинската архитектура” в ЕМО Етър 2018

Образователната програма “В света на старoпланинската архитектура” беше проведена за трети път от 10 до 12 август, 2018г. За втора поредна година към създателите на програмата, сдружение “Мещра – традиционни знания и занаяти” и ЕМО Етър се включи и Камара на архитектите в България,

Образователната програма протече още по-интензивно от предходните години. Тя предложи на участниците нови лекции с разнообразни теми, които да събудят интереса им и към други сфери свързани с възрожденската архитектура.

Първият ден започна с разходка и беседа в ЕМО Етър от екскурзовода Дамян Христов, който въведе участниците в магията на Етъра.

Теоретичната част на програмата започна с лекцията на инж. Петя Груева, докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“. Нейният научен труд е посветен на дървените конструкции от епохата на българското Възраждане и тя представи, част от проучванията си в лекцията. Разгледа видовете дървени конструкции на централна Стара планина, детайлите и сглобките, които са типични за региона, основните типове конструктивни системи и развитието им във времето.

След нея Христо Тоцев направи плавен преход с лекцията си за каменната зидария и използването ѝ през Възраждането и въведе участниците в една от задачите им по време на работилницата – изграждането на каменен зид без свързващо вещество. В края на деня той заведе участниците до близката река и следвайки указанията на майстора, те събраха подходящи камъни за работилницата.

Началото на втория ден бе дадено с лекцията на арх. Ирина Аргирова, докторант с научна специалност “Нематериално културно наследство” към ИЕФЕМ – БАН, посветена на нематериалното културно наследство свързано с архитектурата. В лекцията се разгледа понятието нематериално културно наследство, обществено значение и политики за неговото опазване. Обърна се внимание на традиционните възрожденски архитектурни занаяти в района на Стара планина, както и приемствеността на знания и умения, за съхранение на духът на мястото.

Втората лекция за деня беше изнесена от арх. Ленко Григоров. Той е докторант в катедра „История и теория на архитектурата“ в УАСГ и темата, която представи е тясно свързана с  проучванията, които той е правил за научния си труд. Арх. Григоров предложи иновативен поглед върху добре познатите ни възрожденски примери за църковна архитектура, като направи паралел с архитектурата на Балканите и Европа.

В края на лекционната част за деня беше проведена още една беседа в ЕМО Етър. Тя беше водена от Росица Бинева и посветена на водните съоръжения, намиращи се в рамките на етнографския музей и нейните проучвания на подобни водни

съоръжения и механизми в района на Централна Стара планина, в периода края на ХVІІІ – началото на ХХ век.

В съботния следобед започна и втората част на работилницата с естествени материали. Участниците бяха разделени на три групи. Майсторите Стефан Парисов и Петър Михайлов, специализирани в работата с дърво и глина, организираха групите, които да работят по изграждането на дървена конструкция с традиционни пълнежи от кирпичени тухли, плет и глина. А Христо Тоцев продължи обучението по изграждане на каменен зид.

През последния ден от програмата арх. Иван Колев изнесе лекция за опазване на културното наследство. Бяха разгледани етапите в развитието на идеята за опазване на архитектурното наследство, както и съвременните тенденции в световната практика. Бе направен паралел между световния и национален опит, в дискусията с участниците се засегнаха и проблеми в българската система по опазване.

Веднага след него арх. Ирина Аргирова и инж. Петя Груева представиха съвместния проект на сдружение Мещра в партньорство с ЕМО Етър – “Строителните занаяти на Стара планина”, финансиран от Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата. Целта на проекта е да се проучат и документират строителни техники характерни за Стара планина и интересни архитектурни примери от района.

През последния ден от програмата, практическата работа беше най-интензивна. Участниците успяха да изградят с помощта на майсторите дървената конструкция, представляваща модел на стена от възрожденска къща и каменен зид, без спояващо вещество, характерен за българската Възрожденска архитектура.

По време на обучението бе дадена възможност и на участниците да споделят своя опит в сферата на опазването. Чуждестранният ни участник, арх. Серхио де лос Сантос, сподели своя опит в САЩ по възстановяване на историческа сграда – училище. Той представи различните изисквания, методи на работа и задачи пред проектантите в Щатите.

Ирина Димитрова, уредник в музея в Трявна разказа на участниците за културното наследство на гр. Трявна. Представи също и различни инициативи на музея за неговата дейност по проучване и съхранение на недвижимото културно наследство в града.