Лектор: арх. Камелия Владимирова

Автори на модела: арх. Камелия Владимирова, к.арх. Николай Владимиров, к.арх. Деница Димитриева,

В програмата „В света на старопланинската архитектура“ е заложено освен чрез теоретични лекции и практическо обучение за използването на традиционни строителни методи, народната архитектура да бъде опознавана и чрез съвременни методи. За тази цел беше изработен триизмерен модел на възрожденска планинска къща. Чрез него имаме възможността да разгледаме една сграда, по начини, по които в реалността не можем. Могат да се видят различните ѝ пластове, къде се срещат материалите и как контактуват и се сглобяват един с друг. Могат да се видят и детайли, които в действителност са скрити.

По време на демонстрацията на 3D модела, се обръща внимание на конструкцията на къщата. Как са изградени приземните каменни стени и за какво служат сантрачите, как е изградена подовата конструкция между двата етажа, какви са елемнитете ѝ и как първият етаж е изолиран спрямо втория. Разглеждат се също детайли свързани с паянтовата конструкция на втория етаж и покрива.

Освен строителните методи, на лекцията се изяснява и как функционира една такава къща, как се наричат помещенията, различните елементи в тях и за какво са служили.