2019

„В света на старопланинската архитектура” е образователна програма, която цели да популяризира възрожденската архитектура и традиционното строителство с естествени материали. Подходяща е както за специалисти в сферата на архитектурата и строителството, така и за студенти и любители. Програмата съдържа два модула – лекционен курс с разнообразни теми, посветени на народната архитектура и нейното опазване и практически занимания с традиционни строителни техники и материали. Обучението предлага всяка година различни интересни лекции за участниците, представени от гост-лектори от България и чужбина. Създатели на проекта са сдружение Мещра и ЕТЪР - Етнографски музей на открито / ETAR - Ethnographic Open Air Museum. От 2017 г. като партньор участва и Камара на архитектите в България (КАБ). Такси за участие в лекционния модул и работилница: 09–11 август 2019 г. Стандартна такса за участие – 117лв. Такса за студенти – 65 лв. Такса за членове на КАБ – 80 лв. Краен срок за записване: 30 юли 2019 г. Плащането се извършва чрез: превод по Еконт и по банков път Сметка на ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР” IBAN BG34 STSA...
Read More

Нематериално културно наследство. Традиционни знания и занаяти. Дух на мястото.

Автор: арх. Ирина Аргирова В лекцията се разглежда понятието „нематериално културно наследство“, обществено значение и политики за неговото опазване. Подчертава се важността от провеждаване на теренни проучвания и се споделя примери от досегашния опит на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“. Обръща се внимание на публикация относно традиционните строителни занаяти в района на област Габрово, както и се проследява дали се осъществява приемственост на знания и умения, за да се съхрани „духът на мястото“. 1.Представителна листа на Световното наследство на ЮНЕСКО за България. Спрямо закона за културното наследство от 2009г. културното наследство обхваща нематериалното и материално движимо и недвижимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. България е включена в Представителната листа на Световното наследство с общо 13 обекта – 7 материални, 4 нематериални и 2 природни. Четирите проекта, които са вписани в Представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО за България са – Проект „Бистришките баби – архаична...
Read More

Дървени конструкции от епохата на Възраждането

Автор: инж Петя Груева В лекцията се разглеждат основните характеристики на дървесината като строителен материал. След това се преминава към видовете дървени конструкции от епохата на Възраждането, детайлите и съединенията, които са типични за района на Стара планина. Разграничават се основните типове конструктивни системи и развитието им във времето. Акцентира се върху симбиозата между архитектура и конструкция.   Основни характеристики на дървесината   За да разберем поведението на дървесината след отсичането ѝ, трябва да познаваме структурата и функцията ѝ в живото дърво. На Фиг. 1 са показани напречни разрези през стебла на дъб и бял бор. Разграничават се ядро, сърцевина, беловина, камбий, лико (вътрешна кора) и кора. Ядрото е остатък от първоначалния растеж на стеблото, когато се е оформяло самото дърво. Сърцевината е била беловина, която вече не провежда хранителни вещества. Различният цвят се дължи на натрупването на органични вещества, предпазващи я от вредители. Беловината е активна, „жива“ част на дървото, която пренася соковете от корените към листата. Камбият е тънък слой клетки, който...
Read More

Участници

Интервю с арх. Правдомира Алексиева - участник в “Света на старопланинската архитектура” 2017 Свързахме се с участници в образователната програма “В света на старопланинската архитектура” 2017. Зададохме им няколко въпроса, с които да се представят и да разберем до колко сме им били полезни. Първа Ви представяме арх. Правдомира Алексиева. Има опит в проектирането в САЩ и в България. А интересът и към паметниците на културата не е от скоро. Посещавала е курса за професионална квалификация към НИНКН и Екол дьо Шайо, Париж. МЕЩРА: Имате ли предишен опит свързан с опазване на наследството? Разкажете малко повече за своите проекти и дейности свързани с това? Арх. Алексиева: Имам участие в разработване на инвестиционен проект за „Хаманджия-Дуранкулак - първата европейска протоцивилизация“ .Проектът се състои в археологически парк с площ около 160дка, обслужваща инфраструктура, консервационни работи и експониране на елементи от групова културна ценност „Праистирическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи на Големия остров на Дуранкулашкото езеро и земеделските земи на Западния бряг“, археологическа недвижима културна...
Read More

2018

“В света на старoпланинската архитектура” в ЕМО Етър 2018 Образователната програма “В света на старoпланинската архитектура” беше проведена за трети път от 10 до 12 август, 2018г. За втора поредна година към създателите на програмата, сдружение “Мещра - традиционни знания и занаяти” и ЕМО Етър се включи и Камара на архитектите в България, Образователната програма протече още по-интензивно от предходните години. Тя предложи на участниците нови лекции с разнообразни теми, които да събудят интереса им и към други сфери свързани с възрожденската архитектура. Първият ден започна с разходка и беседа в ЕМО Етър от екскурзовода Дамян Христов, който въведе участниците в магията на Етъра. Теоретичната част на програмата започна с лекцията на инж. Петя Груева, докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“. Нейният научен труд е посветен на дървените конструкции от епохата на българското Възраждане и тя представи, част от проучванията си в лекцията. Разгледа видовете дървени конструкции на централна Стара планина, детайлите и сглобките, които са типични...
Read More
Работилница за изработка на кирпичени тухли в София

Работилница за изработка на кирпичени тухли в София

На 23 юли 2017 г. бе проведено безплатно еднодневно събитие в гр. София - “Работилница за изработка на кирпичени тухли”. Целта на това предшестващо събитието бе се изработят кирпичени тухли, които да се използват при практическото обучение в ЕМО „Етър“. Събитието бе ръководено от арх. Николай Маринов. Заниманията започнаха с встъпителна теоретична част, в която бяха изясняснени основните принципи на строителството с глина, физични и химични свойства на материала. Участниците в работилницата, заедно с арх. Маринов направиха различни тестове с материала, за да се установят качествата му. След първоначалните проби започна изработването на тухли със забърканите смеси. Тухлите бяха оставени да съхнат на слънце докато станат готови за използване. В събитието взеха участие 20 души, сред тях членове на КАБ и студени от различни специалности. Място на провеждане бе Студио „Прожектиране“ към катедра „История и теория на архитектурата“ на УАСГ. ...
Read More
Беседи в ЕМО “Етър”

Беседи в ЕМО “Етър”

На 18 и 19 август 2017г., като част от образователната програма “В света на старопланинската архитектура” бяха проведени две беседи от екскурзовода на Етъра Дамян Христов В първата от тях той разведе участниците из етнографския комплекс и им разказа интерсни факти за Етъра и как той е основан, за занаятите, които се практикуват там и за водните съоръжения. През втория ден от програмата екскурзовода изнесе и тематична беседа свързана с архитектурата на комплекса. На място бяха разгледани интересни детайли и сглобки в самите къщи. Групата влезе и в няколко къщи, където видяха богато украсени интериори и интерсни предмети от бита изпозлвани през Възраждането. ...
Read More
Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники

Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники

Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники Автор: Арпад Роман, инженер - специалист в опазването на исторически сгради, Унгарски музей на открито Превод на лекцията: Ивана Немцова Гост-лектор в образователната програма „В света на старопланинската архитектура“ 2017 бе Арпад Роман от Унгарския музей на открито Szentendrei Skanzen – www.skanzen.hu/en . Пред участниците в програмата, той разказа как през годините на съществуването на музея идеята за опазване на народните паметници се е променила. Унгарският етнографски музей на открито е създаден през 1967г. По това време било практика да се разглобяват и носят сгради в музея от други места. 40 години по-късно след натрупания опит и работа с местното архитектурно наследство идеите за опазването му се променят. Благодарение на работата върху най-новия комплекс към Szentendrei Skanzen, представляващ северно унгарско селище, става ясно, също колко е важно паметниците да се запазят in-situ (на оригиналните им места). Роман разясни, че днес това са двете насоки, в които Унгарският музей на открито...
Read More
12