2018 година богатихме програмата с лекция по дървени конструкции и работилница Суха каменна зидария.