Сдружение “Мещра – традиционни знания и занаяти”

Сдружението е нестопанска организация на специалисти с интерес в областта на културното и природно наследство. Разработва образователни програми в сферата на историческия контекст на мястото, местните бит и култура, опазване на културното и природно наследство. Извършва изследване и документиране на материално и нематериално културно наследство. Провежда практически занимания с традиционни строителни материали и техники, както и открити събития за популяризиране на традиционният бит и култура. Повече за неговата дейност може научите на:

www.meshtrango.com

www.strandzha.meshtrango.com

Facebook: Мещра

 

Етнографски музей на открито “Етър”

Етнографски музей на открито „Етър“се намира на 8 км от центъра на град Габрово в живописна местност по течението на река Сивек. Той е създаден по идея на габровеца Лазар Донков  (1908 – 1976 г.) и е открит през 1964 г. Повече от 50 години е един от най-атрактивните туристически обекти в България. На територията на музея има над 50 обекта, показващи архитектурата, бита и начина на живот в региона на Габрово          през периода на Възраждането. Посетителите могат да наблюдават на живо демонстрация на повече от петнайсет традиционни занаята, чиито продукти навремето   са изнасяни за Виена, Марсилия, Букурещ и много други европейски градове. Важен      акцент в експозициите са десетте традиционни водни съоръжения. Повече за музея може да научите на:

www.etar.bg

Facebook: ЕТЪР – Етнографски музей на открито / ETAR – Ethnographic Open Air Museum

 

Камара на архитектите в България

Камарата на архитектите в България е организация, която защитава на национално и международно равнище интересите на около 4500 архитеки, ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото. Учредена е през 1937 г. под името Инженерно-Архитектна Камара. През 1991 г. тя е възстановена и през 2003 г. институционализирана.

 www.kab.bg

 Facebook: Камара на Архитектите в България

Партньори

Министерство на културата

Проектът “В света на старопланинската архитектура” беше подкрепен през 2016г. в рамките на сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства на тема „Подготовка на временни експозиции и образователни програми”

www.mc.government.bg

Facebook: Министерство на културата