Програма 2021г.

Програма за 2021 г.   Стандартна такса за участие – 166 лв. Такса за студенти – 106 лв. Такса за членове на КАБ – 120 лв. Детски панел – 45 лв.   06.08.2021 ПЕТЪК 10:00 - 11:00 РЕМО „Етър” – посрещане, регистрация за програмата – център “Българка” 11:00 - 11:15 Откриване на образователната програма. Представяне на организаторите / РЕМО „Етър”, Сдружение „Мещра“, КАБ / – пред „Книгопродавница“ в РЕМО „Етър“ 11:15 - 12:00 Обзорна беседа за музея с акценти: архитектура, водни съоръжения - начало „Книгопродавница“ 12:00 - 12:30 Свободно време за разглеждане 12:30 - 14:00 Обедна почивка, придвижване и настаняване в „Даскалов хаус”, кв. Червена локва „Даскалов хаус” 14:00 - 14:30 Въвеждащи думи за програмата и представяне на участниците 14:30 - 15:15 „Традиционните строителни техники в Стара планина”– Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти ” арх. Ирина Аргирова и арх. Цветина Кривошиева (30 мин. лекция+15 мин. дискусия) 15:15 - 15:30 Почивка 15:30 - 16:15 „Старопланинската архитектура през обектива на Жоро Хаджиев" (30 мин. презентация+15 мин. дискусия) 16:15 - 16:30 Почивка 16:30 - 17:15 Представяне на практическата част...
Read More

Нематериално културно наследство. Традиционни знания и занаяти. Дух на мястото.

Автор: арх. Ирина Аргирова В лекцията се разглежда понятието „нематериално културно наследство“, обществено значение и политики за неговото опазване. Подчертава се важността от провеждаване на теренни проучвания и се споделя примери от досегашния опит на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“. Обръща се внимание на публикация относно традиционните строителни занаяти в района на област Габрово, както и се проследява дали се осъществява приемственост на знания и умения, за да се съхрани „духът на мястото“. 1.Представителна листа на Световното наследство на ЮНЕСКО за България. Спрямо закона за културното наследство от 2009г. културното наследство обхваща нематериалното и материално движимо и недвижимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. България е включена в Представителната листа на Световното наследство с общо 13 обекта – 7 материални, 4 нематериални и 2 природни. Четирите проекта, които са вписани в Представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО за България са – Проект „Бистришките баби – архаична...
Read More

Дървени конструкции от епохата на Възраждането

Автор: инж Петя Груева В лекцията се разглеждат основните характеристики на дървесината като строителен материал. След това се преминава към видовете дървени конструкции от епохата на Възраждането, детайлите и съединенията, които са типични за района на Стара планина. Разграничават се основните типове конструктивни системи и развитието им във времето. Акцентира се върху симбиозата между архитектура и конструкция.   Основни характеристики на дървесината   За да разберем поведението на дървесината след отсичането ѝ, трябва да познаваме структурата и функцията ѝ в живото дърво. На Фиг. 1 са показани напречни разрези през стебла на дъб и бял бор. Разграничават се ядро, сърцевина, беловина, камбий, лико (вътрешна кора) и кора. Ядрото е остатък от първоначалния растеж на стеблото, когато се е оформяло самото дърво. Сърцевината е била беловина, която вече не провежда хранителни вещества. Различният цвят се дължи на натрупването на органични вещества, предпазващи я от вредители. Беловината е активна, „жива“ част на дървото, която пренася соковете от корените към листата. Камбият е тънък слой клетки, който...
Read More

2018

“В света на старoпланинската архитектура” в ЕМО Етър 2018 Образователната програма “В света на старoпланинската архитектура” беше проведена за трети път от 10 до 12 август, 2018г. За втора поредна година към създателите на програмата, сдружение “Мещра - традиционни знания и занаяти” и ЕМО Етър се включи и Камара на архитектите в България, Образователната програма протече още по-интензивно от предходните години. Тя предложи на участниците нови лекции с разнообразни теми, които да събудят интереса им и към други сфери свързани с възрожденската архитектура. Първият ден започна с разходка и беседа в ЕМО Етър от екскурзовода Дамян Христов, който въведе участниците в магията на Етъра. Теоретичната част на програмата започна с лекцията на инж. Петя Груева, докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“. Нейният научен труд е посветен на дървените конструкции от епохата на българското Възраждане и тя представи, част от проучванията си в лекцията. Разгледа видовете дървени конструкции на централна Стара планина, детайлите и сглобките, които са типични...
Read More
Беседи в ЕМО “Етър”

Беседи в ЕМО “Етър”

На 18 и 19 август 2017г., като част от образователната програма “В света на старопланинската архитектура” бяха проведени две беседи от екскурзовода на Етъра Дамян Христов В първата от тях той разведе участниците из етнографския комплекс и им разказа интерсни факти за Етъра и как той е основан, за занаятите, които се практикуват там и за водните съоръжения. През втория ден от програмата екскурзовода изнесе и тематична беседа свързана с архитектурата на комплекса. На място бяха разгледани интересни детайли и сглобки в самите къщи. Групата влезе и в няколко къщи, където видяха богато украсени интериори и интерсни предмети от бита изпозлвани през Възраждането. ...
Read More
Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники

Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники

Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники Автор: Арпад Роман, инженер - специалист в опазването на исторически сгради, Унгарски музей на открито Превод на лекцията: Ивана Немцова Гост-лектор в образователната програма „В света на старопланинската архитектура“ 2017 бе Арпад Роман от Унгарския музей на открито Szentendrei Skanzen – www.skanzen.hu/en . Пред участниците в програмата, той разказа как през годините на съществуването на музея идеята за опазване на народните паметници се е променила. Унгарският етнографски музей на открито е създаден през 1967г. По това време било практика да се разглобяват и носят сгради в музея от други места. 40 години по-късно след натрупания опит и работа с местното архитектурно наследство идеите за опазването му се променят. Благодарение на работата върху най-новия комплекс към Szentendrei Skanzen, представляващ северно унгарско селище, става ясно, също колко е важно паметниците да се запазят in-situ (на оригиналните им места). Роман разясни, че днес това са двете насоки, в които Унгарският музей на открито...
Read More
Триизмерен модел на възрожденска къща

Триизмерен модел на възрожденска къща

Лектор: арх. Камелия Владимирова Автори на модела: арх. Камелия Владимирова, к.арх. Николай Владимиров, к.арх. Деница Димитриева, В програмата „В света на старопланинската архитектура“ е заложено освен чрез теоретични лекции и практическо обучение за използването на традиционни строителни методи, народната архитектура да бъде опознавана и чрез съвременни методи. За тази цел беше изработен триизмерен модел на възрожденска планинска къща. Чрез него имаме възможността да разгледаме една сграда, по начини, по които в реалността не можем. Могат да се видят различните ѝ пластове, къде се срещат материалите и как контактуват и се сглобяват един с друг. Могат да се видят и детайли, които в действителност са скрити. По време на демонстрацията на 3D модела, се обръща внимание на конструкцията на къщата. Как са изградени приземните каменни стени и за какво служат сантрачите, как е изградена подовата конструкция между двата етажа, какви са елемнитете ѝ и как първият етаж е изолиран спрямо втория. Разглеждат се също детайли свързани с паянтовата конструкция на втория етаж и покрива. Освен строителните...
Read More
Опазване на културното наследство

Опазване на културното наследство

Автор: арх. Иван Колев В лекцията се прави обзор на развитието на идеята за опазване от античността до днес. Разглеждат се международните документи за опазване и принципите, които те защитават. С конкретни примери от история на архитектурата и изкуството се дава ясна представа за развитието на разбирането за опазване до днес както и условията за развитие на идеята в бъдещето. Предпоставки и причини Опазването на културното наследство представлява активен процес на трансфер и натрупване на знания, развиващи се с променящите се социално-икономически условия. Основанията и методите за опазване, които днес продължаваме да развиваме и все по-добре да формулираме са били налице от античността. В моменти на най-големи социални промени, като промяна на държавен строй, войни и други значителни човешки дейности и природни бедствия, у хората се изявява ясната идея за съхранение, възстановяване и предаване на следи от миналото. Причините за съхраняването могат да бъдат както материални, така и нематериални. Те могат да бъдат основани на специфични достижения на култура, икономика, философия, психология и...
Read More

Българска възрожденска архитектура II част

Българска Възрожденска архитектура II част – църковна архитектура от края на 18. век до 1876 година Автор: арх.Ленко Григоров   Лекцията разглежда архитектурни направления и исторически събития в Европа и на Балканите, в чийто контекст се развива възрожденската църковна архитектура по българските земи. Подчертават се базови типове и тенденции, които хвърлят светлина върху многообразието и богатството на архитектурни решения при оформлението на вътрешното пространство и външния облик на храмовете през 18. и 19. век. 1. КОНТЕКСТ     За да разберем пълноценно и оценим по достойнство църковната архитектура на Българското национално възраждане е необходимо да имаме предвид контекста, в който тя се развива. Редица събития предопределят самоосъзнаването на българската общност, а също икономическия възход и религиозната свобода. Достатъчно е само да споменем написването и разпространението на История славянобългарска (1762 г.), закриването на Охридската архиепископия и последващата борба за църковна независимост (1767 г.), войните за свобода и независимост на Сърбия и Гърция (около 1810-30 г.). Одринския мир между Русия и Османската империя (1829 г.), Гюлханския хатишериф (1839 г.), Кримската...
Read More
12