Българска възрожденска архитектура I част – градоустройство и жилищна архитектура XVI-XIX век

Българска Възрожденска архитектура II част – църковна архитектура от края на 18. век до 1876 година

Триизмерен модел на възрожденска къща – демонстрация

Работилница

Опазване на културното наследство

Ролята на унгарският музей на открито за опазване на народната архитектура и народните архитектурни техники

Беседа и разходка в Етъра музей на открито

Работилница за изработка на кирпичени тухли в София

Дървени конструкции от епохата на Възраждането

Нематериално културно наследство. Традиционни знания и занаяти. Дух на мястото.