Участници

Интервю с арх. Правдомира Алексиева - участник в “Света на старопланинската архитектура” 2017 Свързахме се с участници в образователната програма “В света на старопланинската архитектура” 2017. Зададохме им няколко въпроса, с които да се представят и да разберем до колко сме им били полезни. Първа Ви представяме арх. Правдомира Алексиева. Има опит в проектирането в САЩ и в България. А интересът и към паметниците на културата не е от скоро. Посещавала е курса за професионална квалификация към НИНКН и Екол дьо Шайо, Париж. МЕЩРА: Имате ли предишен опит свързан с опазване на наследството? Разкажете малко повече за своите проекти и дейности свързани с това? Арх. Алексиева: Имам участие в разработване на инвестиционен проект за „Хаманджия-Дуранкулак - първата европейска протоцивилизация“ .Проектът се състои в археологически парк с площ около 160дка, обслужваща инфраструктура, консервационни работи и експониране на елементи от групова културна ценност „Праистирическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи на Големия остров на Дуранкулашкото езеро и земеделските земи на Западния бряг“, археологическа недвижима културна...
Read More

В света на старопланинската архитектура 2018

“В света на старoпланинската архитектура” в ЕМО Етър 2018 Образователната програма “В света на старoпланинската архитектура” беше проведена за трети път от 10 до 12 август, 2018г. За втора поредна година към създателите на програмата, сдружение “Мещра - традиционни знания и занаяти” и ЕМО Етър се включи и Камара на архитектите в България, Образователната програма протече още по-интензивно от предходните години. Тя предложи на участниците нови лекции с разнообразни теми, които да събудят интереса им и към други сфери свързани с възрожденската архитектура. Първият ден започна с разходка и беседа в ЕМО Етър от екскурзовода Дамян Христов, който въведе участниците в магията на Етъра. Теоретичната част на програмата започна с лекцията на инж. Петя Груева, докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“. Нейният научен труд е посветен на дървените конструкции от епохата на българското Възраждане и тя представи, част от проучванията си в лекцията. Разгледа видовете дървени конструкции на централна Стара планина, детайлите и сглобките, които са типични...
Read More
Работилница за изработка на кирпичени тухли в София

Работилница за изработка на кирпичени тухли в София

На 23 юли 2017 г. бе проведено безплатно еднодневно събитие в гр. София - “Работилница за изработка на кирпичени тухли”. Целта на това предшестващо събитието бе се изработят кирпичени тухли, които да се използват при практическото обучение в ЕМО „Етър“. Събитието бе ръководено от арх. Николай Маринов. Заниманията започнаха с встъпителна теоретична част, в която бяха изясняснени основните принципи на строителството с глина, физични и химични свойства на материала. Участниците в работилницата, заедно с арх. Маринов направиха различни тестове с материала, за да се установят качествата му. След първоначалните проби започна изработването на тухли със забърканите смеси. Тухлите бяха оставени да съхнат на слънце докато станат готови за използване. В събитието взеха участие 20 души, сред тях членове на КАБ и студени от различни специалности. Място на провеждане бе Студио „Прожектиране“ към катедра „История и теория на архитектурата“ на УАСГ. ...
Read More