Триизмерен модел на възрожденска къща

Триизмерен модел на възрожденска къща

Лектор: арх. Камелия Владимирова Автори на модела: арх. Камелия Владимирова, к.арх. Николай Владимиров, к.арх. Деница Димитриева, В програмата „В света на старопланинската архитектура“ е заложено освен чрез теоретични лекции и практическо обучение за използването на традиционни строителни методи, народната архитектура да бъде опознавана и чрез съвременни методи. За тази цел беше изработен триизмерен модел на възрожденска планинска къща. Чрез него имаме възможността да разгледаме една сграда, по начини, по които в реалността не можем. Могат да се видят различните ѝ пластове, къде се срещат материалите и как контактуват и се сглобяват един с друг. Могат да се видят и детайли, които в действителност са скрити. По време на демонстрацията на 3D модела, се обръща внимание на конструкцията на къщата. Как са изградени приземните каменни стени и за какво служат сантрачите, как е изградена подовата конструкция между двата етажа, какви са елемнитете ѝ и как първият етаж е изолиран спрямо втория. Разглеждат се също детайли свързани с паянтовата конструкция на втория етаж и покрива. Освен строителните...
Read More
Опазване на културното наследство

Опазване на културното наследство

Автор: арх. Иван Колев В лекцията се прави обзор на развитието на идеята за опазване от античността до днес. Разглеждат се международните документи за опазване и принципите, които те защитават. С конкретни примери от история на архитектурата и изкуството се дава ясна представа за развитието на разбирането за опазване до днес както и условията за развитие на идеята в бъдещето. Предпоставки и причини Опазването на културното наследство представлява активен процес на трансфер и натрупване на знания, развиващи се с променящите се социално-икономически условия. Основанията и методите за опазване, които днес продължаваме да развиваме и все по-добре да формулираме са били налице от античността. В моменти на най-големи социални промени, като промяна на държавен строй, войни и други значителни човешки дейности и природни бедствия, у хората се изявява ясната идея за съхранение, възстановяване и предаване на следи от миналото. Причините за съхраняването могат да бъдат както материални, така и нематериални. Те могат да бъдат основани на специфични достижения на култура, икономика, философия, психология и...
Read More

Българска Възрожденска архитектура II част

Българска Възрожденска архитектура II част – църковна архитектура от края на 18. век до 1876 година Автор: арх.Ленко Григоров   Лекцията разглежда архитектурни направления и исторически събития в Европа и на Балканите, в чийто контекст се развива възрожденската църковна архитектура по българските земи. Подчертават се базови типове и тенденции, които хвърлят светлина върху многообразието и богатството на архитектурни решения при оформлението на вътрешното пространство и външния облик на храмовете през 18. и 19. век. 1. КОНТЕКСТ     За да разберем пълноценно и оценим по достойнство църковната архитектура на Българското национално възраждане е необходимо да имаме предвид контекста, в който тя се развива. Редица събития предопределят самоосъзнаването на българската общност, а също икономическия възход и религиозната свобода. Достатъчно е само да споменем написването и разпространението на История славянобългарска (1762 г.), закриването на Охридската архиепископия и последващата борба за църковна независимост (1767 г.), войните за свобода и независимост на Сърбия и Гърция (около 1810-30 г.). Одринския мир между Русия и Османската империя (1829 г.), Гюлханския хатишериф (1839 г.), Кримската...
Read More

Българска възрожденска архитектура I част

Българска възрожденска архитектура I част - градоустройство и жилищна архитектура XVI-XIX век Автор: арх. Иван Колев Лекцията разглежда основни моменти в развитието на Възрожденската архитектура, като елемент на социалните промени в обществото в рамките на Османската империя, в периода XVI-XIX век.  Разглеждат се градоустройствени характеристики, основни типологични модели и териториално разпространение, еволюция на типологията. Някои ценностни характеристики на възрожденската архитектурата Ценностните характеристики на архитектурата от периода на Възраждането са свързани както с високото устройствено ниво – градът (селото) и неговото разположение в природната среда, така и с най-ниското ниво – интериорни архитектурни детайли, подвижно обзавеждане, по който са били използвани. В съвременната система на опазване, жилищната архитектура от периода на Възраждането, попада в рамките на термина „народна архитектура“. Този тип обекти по цял свят са защитавани и поддържани като носители на информация за идентичност, местен бит и култура. Те носят характера както на местното население, което ги е изградило, така и белезите на природния контекст, от който са взети строителните материали за тях. От...
Read More

Екип

Арх. Камелия Владимирова - ръководител на проекта, лектор Магистър архитект, завършила Нов Български Университет и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София. Архитект на свободна практика с реализирани проекти предимно в чужбина. В рамките на „Мещра“ води лекции и обучения по проучване и документиране на недвижимо културно наследство.   Арх. Дарина Христова – координатор на работилницата с естествени материали, изработка и поддръжка на уебсайта на проекта Магистър архитект, завършила ВСУ „Любен Каравелов“. Участва в различни доброволчески инициативи и има интерес в изобразителното и приложно изкуство. Интересува се от здравословния, природосъобразен начин на живот, откъдето идва и интереса и към естествените строителни материали, както и архитектурното наследство изградено с традиционни техники и материали.   Арх. Ленко Григоров - лектор Магистър архитект, завършил УАСГ, София където по-късно става докторант в катедра „История и теория на архитектурата“. Работи за Националния институт за недвижимо културно наследство като архитект-проучвател в периода 2011-2016 г. и към момента осъществява архитектурна практика в София. Интересите...
Read More

2017

„В света на старопланинската архитектура“ в ЕМО Етър 2017 През 2017 г. образователната програма „В света на старопланинската архитектура” се организира за втори път в Етнографски музей на открито „Етър” в сътрудничество със сдружение “Мещра - традиционни знания и занаяти” и  Камара на Архитектите в България. Проведоха се две събития, от които първото бе на 23 юли – еднодневна работилница за подготовка на кирпичени тухли. Събитието бе безплатно и се проведе в УАСГ в Студио “Прожектиране”, гр. София. По време на целия ден участниците имаха възможност да се включат в направата на смес от глина, слама и тяхното формоване в кирпичени тухли. Това се случи под експертното напътствие на арх. Николай Маринов, който запозна всички, още в началото на събитието, с тънкости в работата с естествени материали. Работилницата в гр. София породи голям интерес и част от участниците се записаха и за предстоящата платена тридневна образователна програма „В света на старопланинската архитектура“, която се проведе в дните 18-20 август, в ЕМО...
Read More
12