Образователна програма

„В света на старопланинската архитектура“

12–14 август 2022 г.

 

ПЕТЪК (12 август)
10:00–11:00 Посрещане на участниците в РЕМО „Етър“, регистрация в център „Българка“

11:00–11:15 Откриване на образователната програма. Представяне на партньорите (РЕМО „Етър“, Сдружение „Мещра“, КАБ) в пространството пред „Книгопродавница“ в РЕМО „Етър“

11:15–12:00 Обзорна беседа за музея с акценти върху ландшафта и архитектурата

(начало „Книгопродавница“)
12:00–12:30 Свободно време в музея
12:30–14:00 Придвижване и настаняване в „Даскалов хаус“, кв. Червена локва (място за провеждане на всички лекции)

14:00–14:30 Въвеждащи думи за програмата и представяне на екипа от РЕМО „Етър” и Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“

14:30–15:15 „Организация на традиционния двор в исторически план“ – Георги Георгиев, уредник в отдел „Научен архив и библиотека“, РЕМО „Етър“ (30 мин. лекция, 15 мин. дискусия)

15:15–15:30 Почивка
15:30–16:15 „Огради и подпорни стени от суха каменна зидария“ – Христо Тоцев, майстор на суха каменна зидария (30 мин. лекция, 15 мин. дискусия)

16:15–16:30 Почивка
16:30–17:15 Представяне на практическата част, задачите и майсторите. Правила за безопасност, разпределяне на участниците по групи – Анна Александрова, РЕМО „Етър“

17:15–17:30 Организиран транспорт до мястото за „лов“ на материал 17:30–19:00 „На лов“ за камък в района на музея и околностите – разтоварване и сортиране на работната площадка

19:00–19:15 Организиран транспорт до „Даскалов хаус“ от паркинга пред централния вход на РЕМО „Етър“ (каса юг)

СЪБОТА (13 август)
07:45–08:00 Организиран транспорт от „Даскалов хаус“ до РЕМО „Етър“, разпределяне

по работилници

08:00–13:20 Практическа работилница 1 – РЕМО „Етър“
08:00–13:20 Практическа работилница 2 – РЕМО „Етър“
08:00–13:20 Практическа работилница 3 – РЕМО „Етър“
09:40–09:50 Почивка и завъртане на местата на групите
11:30–11:40 Почивка и завъртане на местата на групите
13:20–13:30 Организиран транспорт до „Даскалов хаус“
13:30–14:30 Обедна почивка

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ – ГАБРОВО

14:30–16:00 Посещение на интересни архитектурни обекти в района с предоставена от организаторите карта, лично време

16:00–16:45 „Традиционно наследство и местно развитие в Сърбия“ – Елена Васич, архитект-консерватор, Институт за опазване на културното наследство (30 мин. лекция, 15 мин. дискусия)

16:45–17:00 Почивка
17:00–17:45 „Политика за опазване на недвижимото културно наследство в България” – д-р, арх. Радосвета Кирова, проучвател НИНКН (30 мин. лекция, 15 мин. дискусия)

17:45–18:30 „Пермакултурата и традиционната българска градина“ – Магдалина Чавдарова, Катерина Монева, членове на УС на Сдружение „Див Рошков“ (30 мин. лекция, 15 мин. дискусия)

18:30–18:45 Почивка
18:45–19:30 „Традиционни декоративни видове в старопланинския двор“ – ландшафтен арх. Илвина Илийчева (30 мин. лекция, 15 мин. дискусия)

20:30–22:00 „На чаша вино“ – свободни дискусии, запознаване с наградата „Жива“ и творчески възможности в  РЕМО „Етър“

НЕДЕЛЯ (14 август)
07:45–08:00 Транспорт от „Даскалов хаус“ до РЕМО „Етър“
08:00–09:00 „Видове дървесина, приложение, начин на обработка и третиране. Видове смеси – приготвяне“ – Валентин Василев, майстор дърводелец (30 мин. лекция, 30 мин. демонстрация на терен)

09:00–09:10 Почивка
09:10–13:30 Практическа работилница 1 – РЕМО „Етър“
09:10–13:30 Практическа работилница 2 – РЕМО „Етър“
09:10–13:30 Практическа работилница 3 – РЕМО „Етър“
10:30–10:40 Почивка и завъртане на местата на групите
12:00–12:10 Почивка и завъртане на местата на групите
13:30–14:00 Обща снимка, раздаване на уверителни за участие в програмата
14:00–14:15 Транспорт до „Даскалов хаус“
14:15–15:30 Свободно време и освобождаване хотел
15:30–16:00 Придвижване със собствен транспорт до РЕМО „Етър“
16:00–18:30 Възможност за допълнителни практически работилници, предлагани от РЕМО „Етър“, информация на: http://etar.bg/za-vsichki-vazrasti#otkrii-kakvo-umeesh, (след предварителна заявка, заплаща се допълнително)

18:30 Край на седмо издание на образователната програма.

Практически работилници:

1. „Дървени градински мебели, сглобки“, водещ Стефан Парисов
2. „Камък – суха каменна зидария“, водещ Христо Тоцев
3. „Плочник – дворна настилка с каменни плочи“, водещ Павел Кунчев

 

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ – ГАБРОВО

Детски панел за деца на родители, включени в образователната програма

Децата са разпределени в две групи: 4–10 г. и 11–14 г.

Занимания:
Събота: 08:00–13:00
Неделя: 08:00–13:00
При заявено желание от страна на родителите, за децата ще бъдат осигурени междинни закуски от фурната в музей „Етър“.

Работата е в два модула.
Стационарен (в Музеен детски център)
За двете възрастови групи и според интересите на участниците:
– оцветяване на скици на възрожденски къщи;
– работа с приложение на Детски пътеводител за музея (предоставен безплатно);
– работа с 3Д модел;
– всички занимания, предлагани в Музеен детски център.
Работилници (в близост до Музеен детски център)
За групата от 4 до 10 години:
– плетене на плет;
– изработване на кашпа от дърво;
За групата от 10 до 14 години:
– плетене на плет, с подготовка на материалите;
– изработване на кашпа от дърво;