Програма за 2020 г.

 

Стандартна такса за участие – 146 лв.
Такса за студенти – 92 лв.
Такса за членове на КАБ – 110 лв.
Такса за Детски панел – 24 лв.

 

07.08.2020 ПЕТЪК

11.30 – 13. 30 – Посрещане, регистрация и настаняване /Даскалов хаус – Daskalov house, с.Червена локва/
13.30 – Откриване на образователната програма в РЕМО „Етър” – представяне на организаторите: РЕМО „Етър”, Мещра, КАБ

14.00 – 15.00 – обзорна беседа за музея с акценти водни съоръжения, стълби представени в музея – начало централен вход
15.15 – 17.15 “На лов” за материали – глина, леска и камък – района на музея организиран транспорт от музея до Даскалов хаус
17.30 – 19.30 Лекционен панел – зала в хотел Даскалов хаус – първата част от лекционния курс е посветена на общата, въвеждаща информация за старопланинската архитектура и организационна част, свързана с конкретните задачи на образователната програма.
17.30 – 18.20 – Въведение в народната архитектура. Старопланинската архитектура – характеристики, примери от теренно проучване – арх. Ирина Аргирова, инж. Петя Талева – Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“
18.20 – 18.30 – почивка
18.30 – 19.20 – Видове конструктивни техники
арх. Цветелина Даскалова – главен асистент, катедра “Технология на архитектурата” – УАСГ
19.20 – 19.30 – Представяне на участниците
19.30 – 20.00 – Представяне на практическата част и задачите. Правила за безопасност, разпределяне на участниците по групи.

8.08.2019 СЪБОТА

07.30 – 08.15  – Закуска – Даскалов хаус – организиран транспорт; съществува възможност да се използва еко-пътеката до музея и обратно.
08.30 – 13.30 – Практически модул – Участниците, разпределени по групи в зависимост от общия им брой ще работят в три работилници на територията на РЕМО „Етър” /„Дървени конструкции, сглобки, стълби”; „Стенни пълнежи и плетове”; „Каменна зидария, каменни стълби”/, групите ще сменят работните места на определен интервал от време
13.30 – 14.30 – Обяд – Възрожденска механа /по желание/, транспорт до Даскалов хаус
14.30 – 20.00 – Лекционен модул и теренна обиколка
Представяне особеностите на архитектурата в Централна Стара планина.
14.30 – 15.20 – Дървото в традиционното строителството, приложение и третиране – Валентин Василев – дърводелец
15.20 – 15.30 – почивка
15.30 – 16.20 – Мазилки и пълнежни техники – арх. Николай Маринов – Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“
16.20 – 16.30 – почивка
16.30 – 17.00 – Особености в строителството на балканската къща, дворът /камъкът/ – Христо Тоцев – историк, Асоциация за суха зидария
17.00 – 17.30 – Особености в строителството на балканската къща /топлината/ – Мартин Микош – КАБ- гр.Габрово
17.30 – 20.00 – Лекциите продължават в теренната обиколка (с. Потока)

Връщане в музея
20.00 – 22.00 – Пет години “В света на старопланинската архитектура” – откриване на изложба

09.08.2019 НЕДЕЛЯ

07.30 – 08.15 – Закуска
08.15 – 09.00 – Оценка на намеси и избор на концепция – инж. Даниел Трънков, Рьофикс България
09.00 – 10.00 – Опазване на културното наследство I – принципи. Нормативна рамка. Какво да знаем като собственици.
– арх. Иван Колев – Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“
10.00 – 11.00 – Дискусии, добри практики, презентации на участници
11.00 – 13.00 – обяд и свободно време
13.00 – 13.30 – Практическа демонстрация на материали за възстановяване на исторически мазилки – инж. Даниел Трънков, Рьофикс България
13.30 – 14.00 – Обща снимка, раздаване на уверителни
14.00 – 18.00 – Работилница – работа с естествени строителни материали
18.00 – Край на Петото издание на образователната програма.

Програмата е съобразена с продължителността на деня през месец август и да се обхване по-дълъг период от време за занимания – теоретични или практически.

 

 

Детски панел
Предназначен е за деца /от семейства, включени в образователната програма/. Децата са разпределени в две групи, 4 – 10 г. и 11 – 14 г.

Занимания:
Събота : 08.30 – 13.30
Неделя : 14.00 – 18.00

Работата е в два модула:
1. Стационарен / Музеен детски център/– за двете възрастови групи и според интересите на участниците :
– оцветяване на скици на възрожденски къщи;
– работа с 3Д модели;
– работа с приложение на Детски пътеводител за музея /предоставен безплатно/
– всички занимания, включени в цената на входа на МДЦ

2. Работилници.
За групата от 4 до 10 години:
– подготовка и бъркане на кирпич;
– плетене на плет;
– измазване на плет;
– направа на малки кирпичени тухли;

За групата от 10 до 14 години:
– плетене на плет, с подготовка на материалите;
– изработване от дърво на къщички за птици и домове за домашни любимци;
– подготовка и бъркане на кирпич;
– изработване на калъпи за тухли;
– направа на малки кирпичени тухли;
– изграждане конструкция на малка къща за птици или домашни любимци