Интервю с арх. Правдомира Алексиева – участник в “Света на старопланинската архитектура” 2017

Свързахме се с участници в образователната програма “В света на старопланинската архитектура” 2017. Зададохме им няколко въпроса, с които да се представят и да разберем до колко сме им били полезни.

Първа Ви представяме арх. Правдомира Алексиева. Има опит в проектирането в САЩ и в България. А интересът и към паметниците на културата не е от скоро. Посещавала е курса за професионална квалификация към НИНКН и Екол дьо Шайо, Париж.

МЕЩРА: Имате ли предишен опит свързан с опазване на наследството? Разкажете малко повече за своите проекти и дейности свързани с това?

Арх. Алексиева: Имам участие в разработване на инвестиционен проект за „Хаманджия-Дуранкулак – първата европейска протоцивилизация“ .Проектът се състои в археологически парк с площ около 160дка, обслужваща инфраструктура, консервационни работи и експониране на елементи от групова културна ценност „Праистирическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи на Големия остров на Дуранкулашкото езеро и земеделските земи на Западния бряг“, археологическа недвижима културна ценност от национално значение.

МЕЩРА: Какви са впечатленията Ви от програмата „В света на Старопланинската архитектура“ – 2017 год. и ЕМО „Етър“ и споделихте ли ги с Ваши колеги или приятели?

Арх. Алексиева: Беше много полезно връщане към традиционните практики в строителството.

МЕЩРА: През изминалата година, послужиха ли Ви знанията, придобити от

Образователната програма през 2017 г. за генериране на идеи свързани с текущата Ви работа или Вашите интереси в сферата на народната архитектура и опазването ѝ? Смятате ли, че ще Ви послужат занапред?

Арх. Алексиева: Да. Планираме проектиране на еко-селище с 12 вида къщи, изградени по различни екологични техники.

 

Интервю с Георги Маргаритов – участник в “Света на старопланинската архитектура” 2017

 

Представяме Ви Георги Маргаритов, студент четвърти курс  „Архитектура“ в Технически университет- гр.Виена

МЕЩРА: Имате ли предишен опит свързан с опазване на наследството? Разкажете малко повече за своите проекти и дейности свързани с това?

Георги: Да, бил съм доброволец в Колектива на „Културен Космос“ за събитието „One Architecture Week“ – Пловдив, 18-27.09.2015г. Събитието премина под мотото „Приобщена река“ и за тази цел изградихме инсталации в квартал „Капана“ гр.Пловдив, които да напомнят за многообразните вече забравени предназначения на р.Марица.

МЕЩРА: Какви са впечатленията Ви от програмата „В света на Старопланинската архитектура“ – 2017 год. и ЕМО „Етър“ и споделихте ли ги с Ваши колеги или приятели?

Георги: За програмата „В света на Старопланинската архитектура“ научих чрез страницата на “ Мещра“, тъй като имам интерес към строителството с естествени материали и бях чел литература по тази тема. Благодарение на Образователната програма, която се проведе в ЕМО „Етър“ гр.Габрово имах възможността да придобия и практически познания на вече познатите (теоретично) методи на старопланинско строителство.

       Програмата се състоеше и от лекционна част, която определено допълни моите познания по темата „Старопланинска архитектура“.

Останах доволен от добрата организация и приятелското отношение на екип „Мещра“.

МЕЩРА: През изминалата година, послужиха ли Ви знанията, придобити от

Образователната програма през 2017г.? Смятате ли, че ще Ви послужат занапред?

Георги: През тази учебна година с колеги от университета разработихме един интересен учебен проект за сграда от естествени материали. Сградата е нова и предназначена за хора, живеещи извън града и обработващи земя засадена с коноп. Идеята е да бъде построена без използването на високи технологии и да е в единство с природата и начина на живот на ползвателите си. За това конструкцията която измислихме е от естествени материали – дърво, кирпичени тухли и коноп.