„В света на старопланинската архитектура” е образователна програма, която цели да популяризира възрожденската архитектура и традиционното строителство с естествени материали.

Подходяща е както за специалисти в сферата на архитектурата и строителството, така и за студенти и любители. Програмата съдържа два модула – лекционен курс с разнообразни теми, посветени на народната архитектура и нейното опазване и практически занимания с традиционни строителни техники и материали.

Обучението предлага всяка година различни интересни лекции за участниците, представени от гост-лектори от България и чужбина.

Създатели на проекта са сдружение Мещра и ЕТЪР – Етнографски музей на открито / ETAR – Ethnographic Open Air Museum. От 2017 г. като партньор участва и Камара на архитектите в България (КАБ).

Такси за участие в лекционния модул и работилница:
09–11 август 2019 г.
Стандартна такса за участие – 117лв.
Такса за студенти – 65 лв.
Такса за членове на КАБ – 80 лв.

Краен срок за записване: 30 юли 2019 г.
Плащането се извършва чрез:
превод по Еконт и по банков път

Сметка на ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР”
IBAN BG34 STSA 9300 3110 0257 00,
BIC STSABGSF,
Банка ДСК – Габрово
Основание за плащане: Такса участие в образователна програма 9 -11 август 2019 г.
Таксата трябва да бъде преведена до 31 юли 2019 г. Броят на местата е ограничен.

Вашите данни за фактура очакваме на: i.tsaneva@etar.bg
Фактурите ще ви бъдат предоставени на място в деня на събитието.

Записване: Анна Александрова
a.alexandrova@etar.bg
+359896603946

Петък, 9 август 2019 г.

11:30 ч. – 13:00 ч.
Регистрация – фоайе на хотел „Странноприемница”
13:00 ч. – 14:00 ч.
Беседа в музея (акцент: водни съоръжения)
14:15 ч. – 15:00 ч.
Откриване на образователната програма – представяне на организаторите и разпределяне на участниците по групи
15:00 ч. – 15:45 ч.
Лекция „Каменната зидария и приложението й през Възраждането”, арх. Христо Тоцев
16:00 ч. – 16:45 ч.
Лекция „Специфики при реставрациите на църковни обекти”, Стефан Стефанов – реставратор в музей „Етър”
17:00 ч. – 19:30 ч.
„На лов” за материали – глина, леска и камък
20:00 ч. – 21:30 ч.
Вечеря в механа „Странноприемница”, музей „Етър”

Събота, 10 август 2019 г.

8:30 ч. – 9:15 ч.
Лекция „Видове дърво, приложение и третиране ”, Валентин Василев – дърводелец
9:30 ч. – 12:00 ч.
Работилница – смеси за третиране на дърво, начини на обработка
12:30 ч. – 14:00 ч.
Обяд
14:15 ч. – 15:00 ч.
Лекция: “Дървени конструктивни системи в Западна Анадола през 19 в.”, арх. Дамла Ачар, Турция
15:15 ч. – 16:30 ч.
Дискусия – възможност на участниците да представят проблем или проект от тяхната практика, с което да споделят опит.
16:45 ч. – 20:15 ч.
Работилница – работа с естествени материали по групи и места
20:30 ч. – 21:30 ч.
Вечеря, организирана в хотел „Странноприемница”

Неделя, 11 август 2019 г.

8:30 ч. – 9:15 ч.
Лекция „Опазване на културното наследство I”, арх. Иван Колев
9:30 ч. – 10:15 ч.
Лекция „Нематериално културно наследство“, арх. Мирелла Кафкова
10:30 ч. – 13:00 ч.
Работилница – работа с естествени строителни материали
13:00 ч. – 15:00 ч.
Обяд и свободно време
15:00 ч. – 17:30 ч.
Работилница – работа с естествени строителни материали
17:30 ч. – 18:00 ч.
Закриване на програмата